Medicaments i Productes Sanitaris


Alertes farmacèutiques
Nota important
Nota important: Aquest index NO és una relació exhaustiva de les Alertes Farmacéutiques que és produeixen. Podeu consultar totes les alertes a l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)